Phiếu thu 2 liên khổ A5 (21 x 15)cm, 100 tờ/cuốn

Liên hệ

Mô tả

Phiếu thu 2 liên giấy cacbonless Oji (thái lan) cho chất lượng tốt, giấy tự in (kg cần dùng giấy than)
Kích thước: A5 (210 x 148)mm
Qui cách: In Offset 1 màu (sắc nét, chất lượng cao)
Đóng cuốn 100 tờ/cuốn (50 bộ 2 liên)
* MVP hỗ trợ thiết kế mẫu và in ấn theo yêu cầu

MVP | Tem Nhãn & Bao Bì
#phieuthu #phieuchi #hoadonbanle

Sản phẩm khác