[10 cái] Bao thư trắng nhiều kích thước đựng card, thiệp, voucher, Bao thiệp trắng nhiều size

Liên hệ

Mô tả

Bao thư Kraft nhiều kích thước đựng card, thiệp, voucher...
Quy cách :
- Kích thước:
* Bao thư đứng: (6x9)cm, (7x12)cm, (9x12)cm, (14x20)cm.
* Bao thư nắp ngang: (12x8)cm, (11x9)cm, (16x9,5)cm, (18x9)cm, (15,5x11,5)cm
* Bao thư nắp xéo: (16x11)cm, (10x13)cm, (16,5x13,5)cm
* Bao thư vuông: (9x9)cm, (12,5x12,5)cm,
- Kiểu dáng: bao thư đứng, bao thư ngang, bao thư nắp xéo, bao thư vuông
- Định lượng: Giấy Fort trắng 160gsm
- Size đựng card visit, thư cảm ơn, thẻ Vip Card, Voucher ...
- Đóng gói: 10 cái/ bịch
----------------------------------------------
MVP | Tem Nhãn - Bao Bì Giá rẻ
-----------------------------------------------
#baothumini #phongbimini #baothu9x6 #baodungcard #baodungvoucher #baodunggift #baothuvip
#inbaothu #baothuintheoyeucau #baothuintheomau #inbaothugiare

Sản phẩm khác