[10 cái] Bao thư Kraft nhiều kích thước đựng card, thiệp, voucher

Liên hệ

Mô tả

Bao thư Kraft nhiều kích thước đựng card, thiệp, voucher...
Quy cách :
- Kích thước:
* Bao thư đứng: (6x9)cm, (7x12)cm, (9x12)cm, (14x20)cm.
* Bao thư nắp ngang: (12x8)cm, (11x9)cm, (16x9,5)cm, (18x9)cm, (15,5x11,5)cm
* Bao thư nắp xéo: (16x11)cm, (10x13)cm, (16,5x13,5)cm
* Bao thư vuông: (9x9)cm, (12,5x12,5)cm,
- Kiểu dáng: bao thư đứng, bao thư ngang, bao thư nắp xéo, bao thư vuông
- Định lượng: Giấy Kraft 160gsm
- Size đựng card visit, thư cảm ơn, thẻ Vip Card, Voucher ...
- Đóng gói: 10 cái/ bịch
----------------------------------------------
MVP | Tem Nhãn - Bao Bì Giá rẻ
-----------------------------------------------
#baothumini #phongbimini #baothu9x6 #baodungcard #baodungvoucher #baodunggift #baothuvip
#inbaothu #baothuintheoyeucau #baothuintheomau #inbaothugiare

Sản phẩm khác